Naše služby

Vyšetření hlasu

stroboskopické vyšetření (zvláště chraptivost trvající déle než 3 týdny) - u dospělých, dětský chrapot od 3. let věku, u hlasových profesionálů (pedagogové atd.), před přijetím na pedagogickou školu či konzervatoř

Vyšetření sluchu

(audiologické, tympanometrické) - u dospělých, dětí od 3 let, u zaměstnanců pracujících v hlučném prostřed. Zabýváme se zároveň přidělováním sluchadel vyšší kvality s možností individuálního nastavení a pravidelného seřízení.

Vyšetření řeči

u dětí (opožděný vývoj řeči), u dospělých (stav po ictu atd.)

Další služby

Inhalační terapie, Injekční terapie, Nácvik hlasových technik Cooling, Dechová cvičení, brániční dýchání